Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Събиране на оферти с обява с предмет: “Осъществяване на ремонт на административни сгради на Община Камено по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 - Ремонт на кметство в с. Полски извор; Обособена позиция № 2 - Ремонт на читалището в с.Трояново; Обособена позиция № 3 - Ремонт на навес на гробищен парк в с. Тръстиково; Обособена позиция № 4 - Ремонт на стадион в гр.Камено; Обособена позиция № 5 -Ремонт на спортна площадка в гр. Камено”

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 17.07.2018 288 KB
Документация и образци 17.07.2018 1011,5 KB
Технически спецификации 17.07.2018 299,5 KB
Обява 17.07.2018 181 KB
Протокол 1 09.08.2018 67,5 KB
Протокол 2 03.10.2018 99 KB

Краен срок за подаване на оферта: 02.08.2018 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 02.08.2018 16:00